Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Postup měření

1. Otevřené ohniště i odsávací zařízení se spustí na maximální výkon. Vnější okno (dveře na chodbu) otevřeme a zkontrolujte odtah spalin. Vnější (referenční) hadičku provlékněte oknem (nebo klíčovou dírkou ve dveřích).

2. Spuštění přístroje a kontrola nulového bodu

3. Okno/dveře zavřete, cca 30 s vyčkejte, zkontrolujte podtlak.

4. Okno/dveře otevřete, cca 30 s vyčkejte, mělo by být znovu dosaženo nulové linie.

5. Okno/dveře zavřete, cca 30 s vyčkejte, zkontrolujte podtlak.

6. Okno/dveře otevřete, cca 30 s vyčkejte, mělo by být znovu dosaženo nulové linie.

7. Okno/dveře zavřete, cca 30 s vyčkejte, zkontrolujte podtlak.

Provoz je bezpečný, pokud tyto hodnoty nikdy neklesnou pod hranici 4 Pa (od tud název 4Pa test) při tlaku okolního vzduchu 8 Pa při otevírání a zavírání okna/dveří.

Postup měření 4Pa testu

Měření 4Pa testu probíhá asi 5 minut. K měření používáme přístroj Wöhler DC 100.

Postup samotného měření si můžete prohlédnout na grafu vedle.

Stáhněte si ukázkový výsledek měření

Upozornění pro provádění 4 Pa testu

Provozní podmínky topeniště musí být nastaveny na maximální výkon – 4Pa test nelze provádět, pokud není v provozu topeniště (váha studeného vzduchu ve spalinové cestě působí proti tahu komínu).
Pokud se v prostoru měření nachází odsávací jednotka, tato musí být v provozu, a nastavena na maximální výkon.

MÁM ZÁJEM O 4PA TEST