Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu, je lehčí jak vzduch a je nedráždivý. Oxid uhelnatý je velice jedovatý, neboť blokuje přenášení kyslíku krví.

Vznik oxidu uhelnatého

Oxid uhelnatý vzniká při nedokonalém spalování fosilních paliv (uhlí, benzínu, ropy, zemního plynu, zkapalněného plynu a dřeva). Ke kompletnímu spálení fosilních paliv je zapotřebí velkého množství vzduchu, což vyžaduje kvalitní ventilaci (přívod čerstvého vzduchu). Je proto zapotřebí zajistit přístup vzduchu pro všechna zařízení u kterých dochází k hoření, jako jsou kotle, karmy, krby, krbová kamna a další…

Využití oxidu uhelnatého

Oxid uhelnatý se dříve používal jako plynné palivo. Byl součástí známého svítiplynu. Své využití nalezl v chemickém a potravinářském průmyslu, kde je používán ve směsi s vodíkem jako takzvaný vodní plyn.

Zabiják jménem OXID UHELNATÝ

Statistiky jasně ukazují, že oxid uhelnatý má na svědomí desítky lidí ročně, kteří jsou tímto nebezpečným plynem otráveni. A nejhorší je že k tomu nejčastěji dochází přímo v domácnostech. Symptomy otravy jsou špatně rozpoznatelné a často si jich vůbec nevšimneme. Mezi nejčastější symptomy patří: bolesti hlavy, celková únava, bolest svalů a kloubů, nevolnost či zvracení.

Nejrizikovější skupiny jsou malé děti, těhotné ženy, důchodci a lidé s dýchacími obtížemi.

Jak ochránit rodinu před tímto tichým zabijákem!

  • Nejlepším způsobem, jak být včas varován před oxidem uhelnatým, je pořízení vhodného detektoru oxidu uhelnatého.
  • Zajistěte pravidelné kontroly všech palivových spotřebičů revizním technikem, a to minimálně 1x ročně.
  • Palivové spotřebiče na zemní plyn a uhlí by měla mít pravidelně kontrolovány a čištěny spalinové cesty.
  • Pokud používáte plynový sporák zajistěte dostatečný přívod vzduchu například větráním. Tyto varné desky produkují oxid uhelnatý.
  • Nikdy nepoužívejte sporák k vytápění kuchyně!
  • Pravidelně v domácnosti větrejte
  • Dávejte pozor na příznaky otravy oxidem uhelnatým. Bolest hlavy, svalů a kloubů, únava, ospalost a nevolnost.

V případě zjištění vysoké hladiny oxidu uhelnatého, neprodleně volejte linku 112, otevřete okna a dveře a opusťte daný prostor